Akcje medyczne

 

                 

                www.raknroll.pl                                           www.zylakiprzeciwdzialaj.pl                                www.e-chorzow.com

Rekonwalescencja

Powrót do zdrowia po ciężkim urazie, operacji lub przewlekłej chorobie może być niezwykle trudny, dlatego też w medycynie stosuje się fizjoterapię i rehabilitację, których zadaniem jest przywrócenie pacjentów do zdrowia. 

Fizjoterapia

Jest to zespół metod leczniczych, których zadaniem jest profilaktyka, zapobieganie nawrotom choroby oraz usuwanie dolegliwości i przywracanie sprawności fizycznej poprzez wykorzystanie reakcji jakie wywołują w organizmie odpowiednie bodźce. W zakres fizjoterapii wchodzą między innymi:

balneoterapia – czyli fizjoterapia wykorzystująca w leczeniu wodę o różnych temperaturach. Jednym z zastosowań jest leczenie uzdrowiskowe, 

klimatoterapia – czyli fizjoterapia wykorzystujące w leczeniu naturalne uwarunkowania klimatyczne takie jak promieniowanie słoneczne, obecność jodu w powietrzu, czystość powietrza, ciśnienie atmosferyczne, czy temperaturę. Klimatoterapia jest wykorzystywana w leczeniu uzdrowiskowym,

hydroterapia  - inaczej nazywana wodolecznictwem lub akwaterapią, w tym przypadku również stosowana jest w leczeniu woda, stosowana zewnętrznie, o różnej temperaturze, ciśnieniu i stanie skupienia w postaci wody – płynu, pary wodnej lub lodu – w zależności od wskazań, 

kinezyterapia – jest to dział fizjoterapii zajmujący się leczeniem przy pomocy gimnastyki, jest to więc leczenie ruchem, dzieli się ją na miejscową i ogólną. Miejscowa polega na ćwiczeniu chorej części ciała, zaś ogólna na gimnastyce zdrowej części organizmu,

masaż leczniczy – jest to metoda fizjoterapii polegająca na odpowiednim uciskaniu tkanek ciała, w celu poprawy ich funkcjonowania, 

ergoterapia – jest to forma terapii wykorzystująca zajęcia codzienne i rekreacyjne jako metodę terapeutyczną, jej celem jest przywrócenie chorym i niepełnosprawnym możliwości samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego, jest ona również wykorzystywana przy leczeniu zaburzeń psychicznych, wówczas wychodzi ona poza ramy fizjoterapii,

fizykoterapia – jest to firma terapii, w której na organizm oddziałuje się różnymi bodźcami pochodzenia naturalnego lub sztucznie wytworzonymi, do dziecin fizykoterapii można zaliczyć: 

-elektroterapię

-magnetoterapię

-terapię ultradźwiękami

-aerozoloterapię (wziewanie)

-haloterapię

-laseroterapię

-termoterapię

-hydroterapię

-światłolecznictwo

-helioterapię