Akcje medyczne

 

                 

                www.raknroll.pl                                           www.zylakiprzeciwdzialaj.pl                                www.e-chorzow.com

Diagnostyka laboratoryjna

Medycyna laboratoryjna

Diagnostyka laboratoryjna nazywana bywa również medycyną laboratoryjną lub analityka medyczną, do jej głównych zadań należy badanie składu tkanek pobranych od pacjenta w celu rozpoznania choroby lub monitorowania skutków jej leczenia.

W diagnostyce laboratoryjnej wykorzystywane są następujące technik badania:

- technika mikroskopowa

- technika biochemiczna

- technika immunologiczna

- technika bakteriologiczna

- analiza instrumentalna

- diagnostyka genetyczna i molekularna

Każdy pojedynczy proces w ramach diagnostyki medycznej nazywany jest badaniem laboratoryjnym.

Jednym z najczęściej wykonywanych badań laboratoryjnych jest biochemia krwi, może ona być wykonywana pod kątem określonego schorzenia lub mieć charakter ogólny. Badania krwi są pierwszym i podstawowym rodzajem badań zlecanych przez lekarzy ponieważ na ich podstawie można wysnuć wnioski co do funkcjonowania niemal wszystkich układów narządów w organizmie. Z biochemii osocza lekarz może dowiedzieć się wiele cennych informacji na temat enzymów, hormonów, białek, elektrolitów i pierwiastków śladowych w organizmie, na tej podstawie może on wysnuć wnioski co do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych narządów organizmu.

Diagnostyka laboratoryjna w medycynie znajduje zastosowanie w poniższych dziedzinach:

- Laboratoryjna diagnostyka medyczna

- Cytomorfologia medyczna

- Mikrobiologia medyczna

- Laboratoryjna genetyka medyczna

- Laboratoryjna hematologia medyczna

- Laboratoryjna immunologia medyczna

- Laboratoryjna transfuzjologia medyczna

- Laboratoryjna toksykologia medyczna

- Laboratoryjna hematologia medyczna

- Laboratoryjna parazytologia medyczna

- Epidemiologia